Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa

Oznamy Oznamy

25.05.2017
Informácie pre verejnosť
(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Kalendár udalostí Kalendár udalostí